Merytoryczne

Problemy badawcze wczesnośredniowiecznych noży żelaznych z terenów Polski

Nóż to najbardziej uniwersalne narzędzie. Jest więc najczęściej spotykanym znaleziskiem
ze wszystkich wyrobów żelaznych. Archeolodzy znajdują je w dużych ilościach niemal na
wszystkich rodzajach stanowisk archeologicznych. Często spotykany jest w nekropolach.
Zarówno w kurhanach jak i cmentarzyskach płaskich gdzie stanowią jeden z najbardziej
masowo odnajdywanych elementów inwentarzy pogrzebowych.

Autor: Marcin Gostkowski

Czytaj artykuł

Leave a Comment