Stanowiska

Warsztaty rzemieślnicze

Duże – stanowisko łączące kilka mniejszych pod tematem przewodnim prezentując kilka procesów produkcji

Szczytnictwo (tarcze)

Małe – pojedyncze stanowiska prezentujące jeden rodzaj rzemiosła

Kowalstwo
Mincerstwo
Świecarstwo
Tkactwo i przędzalnictwo
Garbarstwo
Metalurgia
Snycerstwo i stolarstwo
Kolczużnictwo

Merytoryczne

Gry średniowieczne

Piaskownica archeologiczna