Krótka notka

„Runy te napisał Ragnar”

Runy, magiczny alfabet wikingów. Dzięki runom przepowiadano przyszłość, zabezpieczano się przed klątwami, spisywało prawa lub historię życia władcy dla potomnych.

Skalat maðr rúnar rísta, nema ráða vel kunni
(Żaden człowiek nie powinien ryć run jeśli ich dobrze nie zna)

Saga o Egilu

Continue Reading

Krótka notka

Krótka rzecz o farbowaniu

Zainspirowany przekazaną mi przez Ragnara przepiękną opowieścią o pewnym niepokornym farbiarzu pragnę podzielić się z szerszym gronem podstawowymi wiadomościami z zakresu farbiarstwa i farbowania za pomocą barwników naturalnych.
Autor: Sebastian Gralewski

Continue Reading

Krótka notka

Przeglądając ostatnią stronę internetową pewnej polskiej drużyny na szeroką skalę zajmującej się odtwarzaniem kultury materialnej wczesnośredniowiecznej „Rusi” zauważyłem pewne bardzo rażące nieścisłości. Moją uwagę zwrócił przede wszystkim przegląd drużyny i profile odtwórcze poszczególnych jej członków. Słusznie wrzucono „Rusinów” (powinno się powiedzieć raczej „Rusów”) do jednego worka z Waregami, ale nazwanie tego „Słowianami i Waregami” spotkało się z lekkim uśmieszkiem z mojej strony. Nie rozumiem też czemu wyodrębniono „Wikingów”.

Sprawy tego, kiedy Rusowie przestali być Skandynawscy i kiedy się zeslawizowali poruszał w tym miejscu nie będę. Temat ten niejednokrotnie już podejmowałem w różnych miejscach i wydaje mi się to jasnym. Zwrócę tu uwagę na pewien fakt. Otóż jeśli Ruś południowa zeslawizowała się w większej części już w X/XI wieku to jest to w pełni zgodne z pojawieniem się terminu „Waregowie” właśnie po raz pierwszy w wieku XI. Wcześniej terminu tego nie spotykamy w żadnych źródłach i prawdopodobnie on nie istniał. Terminu tego używają źródła bliskowschodnie i bizantyńskie. Na Rusi termin ten rejestrujemy najwcześniej w XIV wieku. To, że określenie „Waregów” dla skandynawskich kupców i wojowników pojawiło się właśnie w XI wieku nie powinno nas dziwić. Nie dziwi też, że pojawiło się ono u Arabów i w Bizancjum. O ile wcześniej taki termin nie był potrzebny to w XI wieku pojawiło się zapotrzebowanie na nowe określenie dla Skandynawów. Wcześniej określano ich terminem „Rusi” i „Rusów” ale kiedy w X/XI wieku okazało się, że Ruś stała się w większej części słowiańska i termin ten zmienił swe pierwotne znaczenie zaistniała potrzeba określenia Skandynawów nowym terminem w celu uniknięcia nieporozumień. W XI wieku Arabowie i Bizantyjczycy nie mogli już określić Skandynawów mianem Rusi, bo większość Rusi byłą już Słowiańska. Potrzebowali nowego terminu na określenie nadal obecnych w na terenie wschodniej Europy Skandynawów (co ciekawe o ile termin „Rusi” wcześniej odnosił się do Skandynawów zarówno przybywających na te tereny jak i tam osiadłych to termin „Waregów” określał już tylko Skandynawów przybywających do Europy Wschodniej ze Skandynawii; termin Rusi mieścił w sobie zarówno osiadłych tam od dawna Skandynawów, miejscowych Ugrofinów i Słowian jak i przybyłych Słowian oraz zeslawizowanych Ugorfinów i Skandynawów).

Tak więc w ramach małego sprostowania: jeśli chcesz odtwarzać Warega to tylko od XI wieku. Odtwarzając Warega wcześniej rekonstruujesz po prawdzie Rusa 😉 Jeśli odtwarzasz Rusa sprzed X wieku to nie będzie on Słowianinem.

 

Zapisz